Vivus.lv kredītlimits

Vivus.lv kredītlimits un pieteikšanās papildsummai!

Kredītlimits ir maksimālā aizdevuma summa, kuru Tu vari aizņemties no Vivus.lv. Ar katru atmaksāto aizdevumu, Tavs kredītlimits palielināsies. Maksimālā Vivus.lv kredītlimita summa ir 1500 eiro. Kredītlimits darbojās līdzīgi kā kredītkarte. Sava kredītlimita ietvaros aizņemies, cik daudz un bieži nepieciešams, un maksā tikai par izmantoto summu. Kā arī papildu aizdevuma piešķiršana, Tava kredītlimita ietvaros, ir bez papildu komisijas maksas.

Ja šobrīd Tev jau ir aktīvs aizdevums un pieejamais kredītlimits ir vienāds vai lielāks ar 5 eiro, Tu vari pie esošā aizdevuma saņemt papildus aizdevumu. Lai pieteiktos papildu aizdevumam Vivus.lv māja lapā, izpildi 2 vienkāršus soļus. Pirmkārt autorizējies savā Vivus.lv profilā. Otrkārt izvēlies vēlamo papildus aizdevuma summu un termiņu. Izvēloties papildu aizdevumu ar jaunu atmaksas termiņu, Tev tiks sagatavots jauns aizdevuma atmaksas grafiks, kurā tiks iekļauts gan esošais, gan papildu aizdevums.