Tiesiskās aizsardzības process

Kas ir tiesiskās aizsardzības process

Tiesiskās aizsardzības process ir uzņēmuma vadības iniciatīvas ierosināta un panākta vienošanās ar kreditoriem par parādu maksas atlikšanu, to pilnīgu vai daļēju dzēšanu, pamatkapitāla palielināšanu, uzņēmuma reorganizāciju ar mērķi turpināt uzņēmuma darbību un atjaunot tā spēju nokārtot savas saistības. Atšķirībā no maksātnespējas procesa ierosināšanas, tiesiskās aizsardzības procesu piesaka uzņēmums, nevis kreditors.

Tiesas iecelts administrators uzrauga tiesiskās aizsardzības procesu, pēc kā sekmīgas paveikšanas – kad parādnieks ir nokārtojis parādu saistības – uzņēmējdarbība atjaunojas. Tiesiskās aizsardzības process jāpiesaka tiesā un tas tiek uzsākts brīdī, kad tiesa pieņem lēmumu par tā ierosināšanu. Parādniekam jābūt skaidrai vīzijai un biznesa plānam, kā savu darbību restrukturizēt. Tas gan nenozīmē, ka kreditoru vairākums pieņems izstrādāto plānu un tiesa to apstiprinās. Plāna īstenošanai tiek doti divi gadi no dienas, kad tas apstiprināts tiesā. Plānam jāpārliecina par uzņēmuma spēju atrisināt finansiālās problēmas, atspoguļojot finansiālo situāciju, kādā atrodas uzņēmums, plānotās metodes un naudas plūsmas prognozes.

Ar tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanas brīdi parādu piedziņa tiek apturēta, apturēta ieķīlātās mantas pārdošana, izņemot, ja kreditora mantai draud iznīcināšana vai tās vērtība ir ievērojami samazinājusies, kreditoram aizliegts iesniegt maksātnespējas procesa ierosināšanu, tiek apturēti līgumsodi, soda procentu un nokavējuma naudas pieaugums, nodokļu nokavējumu naudas pieaugums.

Tiesiskās aizsardzības procesa plāna apstiprināšanas gadījumā parādniekam ir noteikta virkne aizliegumu un pienākumu.