Studiju un studējošā kredītu dzēšana

Studiju un studējošo kredīti ir īpaša aizdevumu kategorija, kas augstāko izglītību ļauj iegūt arī tiem jauniešiem, kas neiekļūst augstskolu piešķirtajās budžeta vietās un mācību maksu, kas kopā sastāda vairākus tūkstošus, nespēj samaksāt paši no savas kabatas. Gan kredīts mācību maksas segšanai, gan arī aizdevums studiju laikā nepieciešamo dzīvošanas izdevumu segšanai, ir pieejams ar valsts galvojumu, līdz ar to tā izsniegšanas un dzēšanas process ir atrunāts speciāli izstrādātā likumā.

Kredīta dzēšana vai maksājumu atlikšana

Pastāv vairāki gadījumi, kad studiju vai studējošo kredīts var tikt dzēsts bez jūsu finansiālajiem līdzekļiem vai atlikts tā maksājumus, neuzkrājot papildus procentu maksu.

Kredītu daļēji vai pilnībā dzēsīs

  • Bērna piedzimšanas vai adaptēšanas gadījumā – ja Jūsu ģimenē ir piedzimis vai adoptēts bērns, Jūs varat saņemt kredīta dzēšanu 30% apmērā par katru bērnu. Tas nozīmē, ka konkrētajā gadījumā, valsts Jūsu vietā apmaksā 30% no kopējās valsts galvotā kredīta apmaksas summas.
  • Strādājot valsts vai pašvaldības iestādē–profesijas, kuru darbiniekiem tiek dzēsta konkrēta kredīta daļa paziņo katru gadu un tās var būt mainīgas. Valsts iestādēs strādājošajiem valsts galvotai kredīts tiek dzēsts 5, 10 vai 20% apmērā par katru nostrādāto gadu.
  • Strādājot aizsardzības ministrijā un tās apakšvienībās – daļēja kredīta dzēšana notiek tad, ja persona studiju laikā apguvusi virsnieka vai virsnieka speciālista pamata kursu. Pēc studiju beigšanas tiek piedāvāta kredīta dzēšana 50% apmērā un vēlāk 10% apmēra par katru nostrādāto gadu profesionālajā dienestā vai zemessardzē.
  • 1. un 2. Grupas invaliditātes vai nāves gadījumā–iepriekš minētajos gadījumos kredīts tiek dzēsts pilnībā.

Vairākos gadījumos valsts galvotajiem studiju un studējošo kredītiem pastāv iespēja atlikt maksājumu veikšanu neuztraucoties par procentu maksājumu pieaugumu vai citām problēmām.

Gadījumi, kuros iespējams atlikt kredīta apmaksu

  1. Kredīta ņēmējam esot grūtniecības vai bērna kopšanas atvaļinājumā,
  2. Turpinot studijas bakalaura, maģistra vai doktora grāda studiju programmās,
  3. Ja tiek piešķirts bezdarbnieka status.

Ja atbilstat kādam no tekstā minētajiem nosacījumiem kredīta dzēšanai vai tā maksājumu atlikšanai, izmantojiet iespēju, kura Jums oficiāli pienākas.