Studiju kredīti

AizdevējsĪpaši studentu vajadzībām bankas ir izstrādājušas un piedāvā divu veidu kredītus, kas ļautu studēt ikvienam studēt gribētājam neatkarīgi no tā šī brīža finansiālā stāvokļa.

Lai gan abu kredītu veidu nosaukumi ir līdzīgi, katrs no tiem paredzēts citam mērķim.

Studiju kredīts tiek piešķirts mācību iestādes studiju maksas segšanai. Šo kredītu var saņemt gan pilna, gan nepilna laika studenti, kas studē jebkurā no akreditētajām studiju programmām. Šo kredītu banka izmaksā divas reizes gadā, pārskaitot to uz norādītās augstskolas norēķinu kontu, līdz ar to studentam par studiju maksu vairs nav jāuztraucas.

Studējošā kredīts tiek piešķirts dažādu ar studiju maksu nesaistītu izdevumu segšanai studiju laikā, piemēram, dzīvojamās platības īrei, transporta izdevumiem, studiju materiālu izdevumiem un citiem. Šādu kredītu izsniedz tikai pilna laika studentiem. Pateicoties šim kredīta veidam, students var pilnībā nodoties mācībām.

Abiem iepriekš minētajiem aizdevumiem ir iespēja saņemt valsts vārdā sniegtu galvojumu. Aizdevumi tiek izsniegti ar atmaksas termiņu līdz 5 vai 10 gadiem, taču aizdevuma pamatsumma ir jāsāk atmaksāt tikai 12 mēnešus jeb vienu gadu pēc studiju programmas pabeigšanas. Ja aizdevums iegūts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu tad, studiju kredīta gadījumā, aizdevuma procentus studiju laikā apmaksā valsts, taču studējošā kredīta gadījumā tas jādara pašam studentam.

Studentiem domāto aizdevumu procentu likmes ir zemas un aizņemoties kādu no iepriekš minētajiem speciālajiem kredītiem Jūs pārmaksāsiet ievērojami mazāk, kā noformējot jebkuru citu aizdevumu veidu.

Dažas bankas studentiem izsniedz arī īpašus komerckredītus. Komerckredīts tiek izsniegts bez valsts vārdā sniegta galvojuma, taču, lai saņemtu aizdevumu, kā galvotājs jānorāda kāda privātpersona. Komerckredīts līdzīgi, kā studiju kredīts tiek izmaksāts divas reizes gadā, to pārskaitot uz mācību iestādes norēķinu kontu, taču šī kredīta gadījumā aizdevuma izsniegšanas procentu maksa ir jāsāk atmaksāt jau ar pirmo mēnesi pēc aizdevuma izsniegšanas, savukārt aizdevuma pamatsummas atmaksa jāuzsāk 12 mēnešus pēc studiju programmas beigām. Aizdevuma pamatsummas atmaksas termiņš ir 10 gadi.

Pateicoties īpašajiem, studentiem paredzēto kredītu nosacījumiem, studijas izvēlētajā mācību iestādē un specialitātē vairs nav ekskluzīva iespēja tikai izredzētajiem – kvalitatīvu izglītību var saņemt ikviens neskatoties uz studenta vai tā vecāku šī brīža finansiālo stāvokli.

Tā kā aizdevums jāsāk atmaksāt tikai 12 mēnešus pēc studiju programmas beigšanas, jaunietim ir pietiekoši daudz laika, lai atrastu piemērotu darbu savā specialitātē, turklāt atmaksas termiņa garums nodrošina to, ka neatkarīgi no darba algas apmēra, ikmēneša maksājumiem nevajadzētu radīt lielu finansiālo slogu ikmēneša budžetā.

Vairākas bankas piedāvā bezmaksas konsultācijas, kurās iespējams apspriests aizdevumu nosacījumus un rast atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem.

Studiju un studējošo kredītiem iespējams pieteikties tepat internetā, iepriekš izvēloties banku, kurā aizdevumu vēlaties noformēt.