Pakāpeniska parādu atmaksa (ātrie kredīti)

Ja esat kredīta ņēmējs, kas savus kredītus paņēmis no vairākiem aizdevējiem, bet nespējat tos laikus atmaksāt, tad varat uzelpot – Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija veikusi pasākumus, kas atvieglināt Jūsu parādu atmaksu. Saskaņā ar šo programmu parādus varēsiet atmaksāt nevis uzreiz, bet gan pakāpeniski. Ir izstrādāta noteikta kārtība, kādā varat vienoties par pakāpenisku atmaksu. Jums par labu ir tas, ka LNKA izvērtē katra individuālo spēju atmaksāt parādus.

Vai es varu izmantot šo iespēju?

Jautājums

Tas ir atkarīgs no tā, kur esat ņēmis šo kredītu. LNKA iekļauj sevī visai ievērojamu skaitu nebanku kreditoru, taču svarīgi, lai visi kredīti būtu ņemti no šiem kreditoriem. Aizdevēju sarakstu varat aplūkot apvienības mājaslapā. Šī sistēma  attieksies tikai uz tiem parādiem, kas radušies pie asociācijas biedriem.

Kā lai noslēdz šo vienošanos par parādu pakāpenisku atmaksu?

Lai sekmīgi to izdarītu, Jums ir jādara sekojošais – tik vien kā jāiesniedz attiecīgs pieteikums. Tā forma atrodas mājaslapā www.nebankukrediti.lv. Šo pieteikumu ir jāaizpilda, lai to varētu iesniegt LNKA. Šī asociācija par to, ka esat iesniedzis pieteikumu, informēs visus kreditorus, pie kuriem esat aizņēmies.

Kas jāpievieno pieteikumam?

Obligāta ir pases vai ID kartes kopija. Tāpat būs vajadzīga arī izziņa no VSAA par visām veiktajām sociālajām iemaksām, kas attiecas uz laika periodu 6 mēnešu apjomā.

Ir jāpievieno arī bankas konta izdruka par pēdējo pusgadu. Tai jāattiecas uz to kontu, kurā Jūs kā aizņēmējs saņemat savus ienākumus.

Kas jādara pēc tam?

Tas arī ir viss, ko varat darīt no savas puses. Taču pēc pieteikuma saņemšanas LNKA var ar Jums sazināties, lai precizētu informāciju, ja būs tāda nepieciešamība. Ja vajadzīgs, būs jāpārliecinās, ka ir izpildīti visi nosacījumi.

Kas notiek, kad pieteikumu apstiprina?

LNKA biedri savā starpā ir vienojušies par sekojošu darbību – Jums kā parādniekam tiek apturēta soda procentu piemērošana. Tas notiek tad, kad pieteikums ir saņemts un par to ir informēti visi Jūsu kreditori, pie kuriem Jums ir kredīti.