Obligācijas

Obligācijas ir viens no pieciem vērtspapīru veidiem Latvijā (angliski: bond). Obligācijas izdod, tās emitējot, piemēram, biržā. To būtībā ir solījums atmaksāt noteiktu summu (obligācijas vērtību) dzēšanas datumā, kā arī noteiktā laikā vai laika intervālos maksāt fiksētas procentu likmes no obligācijas vērtības. Obligācijām var būt piesaistīti noteikumi, piemēram, emitantam (izdevējam) apņemoties atklāt informāciju par savu finansiālo stāvokli.

Obligācijas atšķiras no akcijām tādā veidā, ka akcionāriem ir zināma kontrole pār uzņēmumu, kā arī, piemēram, tiesības piedalīties akcionāru sēdēs. Savukārt obligāciju turētāji ir kreditori, un viņiem nav kontroles pār emitantu, izņemot tā, kā to nosaka obligāciju līgums. Ar obligācijām ir saistīti diezgan daudzi termini, taču vienīgie, ko

Obligāciju priekšrocības un trūkumi

Nauda

  • Stabila peļņa – obligācijas izdod stabilas firmas, kā arī, piemēram, valstis. Pēdējā gadījumā atdeve no obligācijām ir gandrīz garantētas, jo valsts varētu neizmaksāt obligācijas vai nu finansiāla kraha, vai kara rezultātā. Obligāciju procentu likmes (t.s. kupons) nereti ir lielākas, nekā noguldījumu likmes, tāpēc obligācijas izvēlas cilvēki ar lieliem naudas uzkrājumiem, kā arī nereti ir stabilākā sastāvdaļa noguldījumu fondos.
  • Vērtspapīru daba – tā kā obligācijas ir vērtspapīri, tās var pārdot, negaidot dzēšanas termiņu. Iespējams, atsevišķi kreditori var tās pieņemt kā ķīlu vai cita veida garantu.
  • Maza peļņa – obligācijas ir veids, kā pavairot kapitālu, taču to ienesīgums ļoti bieži ir mazāks, nekā noguldījumu fondiem, akcijām. Mazāki ir arī riski. Piemēram, Latvijas valsts arī pārdod krājobligācijas saviem iedzīvotājiem vietnē krajobligacijas.lv, un pašlaik, kad visā pasaulē ir rekordzemas procentu likmes, arī LR krājobligācijas ir ar ļoti mazu atdevi – tikai 1.2% 10 gadu krājobligācijām un 0.1% pusgada un gada obligācijām.

Kopumā obligācijas ir viens no drošākajiem peļņas avotiem, taču ja iegādājaties kāda uzņēmuma obligācijas, noteikti vērts pievērst uzmanību uzņēmuma darbības rādītājiem un izsvērt riskus. Tā kā to atdeve ir diezgan zema, parasti obligācijas iegādājas par lielākām summām, kas mērāmas desmitos tūkstošu eiro.