Naudas noguldījumi

Naudas noguldījumi ir lielisks veids, kā ne tikai veidot uzkrājumus, kas nodrošina finansiālu stabilitāti un ļauj piepildīt dažādus mērķus, bet arī vairot savas finanses, jo noguldot naudu bankā vai citā uzņēmumā, kas šādu pakalpojumu piedāvā, Jums tiek maksāti procenti un gūta peļņa.

Nauda

Pastāv dažāda veida noguldījumi, kas atšķiras gan pēc noguldījuma mērķa, izmaksas termiņa, procentu likmēm un vēl citiem specifiskiem nosacījumiem.

Visbiežāk privātpersonām tiek piedāvāts noguldīt naudu ar sekojošu noguldījumu palīdzību:

  • Termiņnoguldījums – veids, kā ieguldīt brīvos naudas līdzekļus, ļaujot tiem pašiem pelnīt. Noguldījums tiek veikts uz konkrētu termiņu, kas lielākoties svārstās robežās no 1 mēneša līdz 5 gadiem, taču pastāv arī noguldījumi ar lielākiem termiņiem. Procenti par šo noguldījumu tiek izmaksāti vienu reizi mēnesī vai noguldījuma termiņa beigās. Šo noguldījumu nav iespējams papildināt.
  • Mainīgais termiņnoguldījums – īpašs noguldījuma veids, kas ļauj pelnīt, piedaloties pasaules finanšu tirgos, nezaudējot ne centu no noguldījuma pamatsummas. Šis noguldījuma veids ir riskantāks, jo noguldījuma procenti parasti ir mainīgi, taču ar tā palīdzību pastāv lielāka iespēja nopelnīt.
  • Krājkonts – speciāls konts, kurā ieskaitītie naudas līdzekļi tiek nodalīti atsevišķi no ikdienas tēriņiem paredzētajiem līdzekļiem. Krājkonts ir labs veids, kā nodrošinoties neparedzētiem gadījumiem vai krājot kādai kārotai precei vai pakalpojumam papildus mazliet nopelnīt.
  • Uzkrājums bērna nākotnei, izaugsmei – nauda pakāpeniski tiek noguldīta līdz kādam iepriekš noteiktam termiņam. Bieži vien tiek piedāvāta kāda konkrēta fiksēta procentu likme vai naudas summa, kura noguldījuma termiņa beigās tiek izmaksāta kopā ar uzkrāto pamatsummu. Šī noguldījuma galvenās priekšrocības ir dzīvības apdrošināšana bērnam un nodokļu atmaksas vecākam, visā noguldījuma termiņa laikā.
  • Pilngadības krājkonts – krājkonts kas tiek atvērts uz bērna vārda, taču līdz pilngadības sasniegšanai bērna intereses pārstāv vecāki. Krājkontam ir ierobežota piekļuve un, pēc pilngadības sasniegšanas, uzkrājumu var izmantot tikai pats konta īpašnieks – jeb bērns, kuram šī nauda tika krāta. Papildus uzkrājuma tiek izmaksāti arī uzkrātie procenti.

Pirms noguldījuma noformēšanas, internetā iespējams salīdzināt dažādu banku piedāvātas noguldījumu procentu likmes un izvēlēties Jums izdevīgāko.