LKA konsultācijas grūtībās nonākušiem kredītņēmējiem

Latvijas Komercbanku asociācijas konsultācijas grūtībās nonākušiem kredītņēmējiem.

ziņo, Latvijas Komercbanku asociācija (LKA) sniegs konsultācijas kredītņēmējiem, kam ir grūtības atmaksāt paņemto kredītu. Konsultācijas, kuras ieviestas vadoties pēc Tiesībsarga ieteikuma, neaprobežosies tikai ar finanšu padomiem – konsultanti ieņems arī vidutāja lomu, piemēram, gadījumos, kad klientam ir parādi pie vairākiem pakalpojumu sniedzējiem – apsaimniekotājiem, interneta provaideriem, utt. Konsultācijas tiks sniegtas bez maksas.

Konsultācijas būšot konfidenciālas un diskrētas. Tās varēs saņemt banku klienti, un vērsties asociācijā pēc padoma varēs ikviens, kas vēlas uzzināt par labāku budžeta plānošanu, saņemt objektīvu finanšu situācijas izvērtējumu, utt. Paredzētas arī juridiska rakstura konsultācijas, un uzsvars ir uz profesionālu palīdzību, kas nozīmē, ka problēmsituācijās klienti varēs vērsties pie ekspertiem, kuru interesēs ir ne tikai banku, bet arī viņu pašu labklājība. Šis turklāt esot tikai pirmais solis labākā dialoga nodrošināšanā ar klientiem.

Tikšot izveidots arī banku nozares pašregulācijas dokuments – Banku sociālā harta. Tajā tiks noteikti labās prakses principi attiecībā pret patērētāju tiesībām, drošu attālināto pakalpojumu sniegšanu, kā arī godīgu komercpraksi, atbildīgu kreditēšanu, kvalitatīvu servisu un citām lietām. Lai gan sociālā harta, protams, ir skaists labas gribas žests, interesanti, ko tā banku darbībā varētu mainīt. Visdrīzāk jau, ka neko.

Turpretim konsultācijas tiešām varētu būt labs līdzeklis, ar kuru banku klienti var ne tikai uzzināt, bet, iespējams, arī uzlabot savas iespējas, kad notikusi, piemēram, īpašumu atsavināšana. Bankām tas esot svarīgs solis, kā palīdzēt godprātīgiem kredītņēmējiem ne vien pildīt savas saistības, bet arī atgriezties ekonomiskajā apritē.

Atgādinām, ka LKA ir apvienojusies 21 banka, kā arī divas bankas ar organizāciju asociējas. LKA regulāri publicē dažādu statistiku par finanšu pakalpojumu nozari Latvijā, pārstāv banku intereses un mēģina risināt nozares problēmas.

Konsultācijas nebanku kredītdevēju klientiem

Interesanti, ka analogu soli veikusi arī Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija (LNKA), kas ieviesusi finanšu konsultācijas katru trešdienu asociācijas telpās. Šīs konsultācijas, kas dēvētas par “finanšu pratības” apmācībām, cilvēkus pamācīs labāk plānot budžetu, sniegs juridiskas dabas padomus, kā arī palīdzēs strukturēt aizņemšanos. LNKA paziņojums par bezmaksas konsultāciju sākšanu parādījās nedēļu pēc LKA paziņojuma.