Kredītu apvienošana

Banku un nebanku aizdevēju vidē ir noteikta specifika – var gadīties, ka tai laikā, kad Jūs pirmoreiz paņēmāt savu kredītu, situācija kopējā tirgū ir mainījusies. Ar to tiek domāts fakts, ka nereti parādās jauni un izdevīgāki piedāvājumi, procentu likmes citviet ir pat samazinājušās. Ja tā notiek, Jums ir iespējams izmantot kredītu apvienošanu. Tas samazinās Jūsu procentu likmes kredītiem un ļaus Jums pašam noformēt savu jau esošo kredītu uz labākiem un izdevīgākiem nosacījumiem, ko, iespējams, piedāvā cita banka.

Kad ir vajadzīga kredītu apvienošana?

JautājumsIemesli, kas liek izšķirties par šādu izvēli, var būt dažādi. Pārsvarā visai bieži gadās, ka bankas vienpusēji maina kredīta pievienoto procentu likmi, izmantojot līgumā nosacīto punktu. Protams, tas neizbēgami rada rezultātu – klients vairs nav apmierināts ar kredīta nosacījumiem, jo tie ir patvaļīgi mainījušies un nav vairs tādi, ar kuriem tika noslēgts līgums.

Vēl ir iespējams gadījums, ka Jūsu banka nepiekrīt veikt līguma grozījumus. Daudzus klientus neapmierina arī cits variants – ka par grozījumu veikšanu piemēro pārāk lielu komisijas maksu, piedevām paaugstinot procentu likmi, kas sākumā nebija šādos apmēros.

Iespējams, Jūs pats gribat mainīt atmaksas termiņu vai summu, taču esat atklājis, ka banku nosacījumi ir neizdevīgi – arī tādā gadījumā noder kredītu apvienošana.

Kā notiek kredītu apvienošana?

Vispirms Jūs atrodat citu banku, kura Jums spēj sniegt vēl izdevīgākus kredīta nosacījumus par esošajiem. Uzreiz pēc tam Jums ir jāaizpilda šīs bankas kredīta pieteikums un jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti kredīta saņemšanai, lai veiktu šo soli. Šo dokumentu vidū ir personu apliecinoši dokumenti (pase vai ID karte), Jūsu rīcībā esošais līgums par iepriekšējo kredītu, izziņa no darba vietas u.c. dokumenti, par kuru vajadzību Jums tiks paziņots jau iepriekš.

Ja banka piekrīt apvienot Jūsu kredītu, tad varat rīkoties tālāk. Ja ne, tad visai bieži banka var Jums piedāvāt izdevīgākus nosacījumus, piemēram, veikt apvienošanu vienas bankas ietvaros, piemērot Jums citu nomaksas moduli u.c., jo bankas interesēs ir noturēt esošos klientus.

Ja atbilde ir pozitīva, tiek sagatavota trīspusēja vienošanās, kurā iekļauts esat Jūs un abas bankas – iepriekšējā un nākamā. Līgumā jaunā banka apliecinās, ka Jums kā klientam ir piešķirts kredīts, ar kuru varēsiet dzēst pašreizējo kredītu. Kad tiek parakstīts jaunais kredīta un ķīlas līgums, parakstīta tiek arī vienošanās par kredīta apvienošanu.

Kas notiek, ja vēlos apvienot kredītu hipotekārajam kredītam?

Ja formēts tiek hipotekārais kredīts, pēc šīs parakstīšanas Jūs saņemat no vecās bankas atļauju uzlikt ķīlas īpašumam otrās kārtas hipotēku Zemesgrāmatā. Vēlāk pēc šīs reģistrācijas Zemesgrāmatā Jūsu tagadējā banka pārskaitīs vecajai bankai to summu, kas vajadzīga kredīta dzēšanai pilnībā.

Līdzko nauda tik saņemta, Jūsu vecā banka Zemesgrāmatai iesniegs lūgumu par īpašuma pirmās hipotēkas dzēšanu. Tas nozīmē to, ka šī otrās kārtas hipotēka kļūst par pirmās kārtas hipotēku par labu Jūsu  tagadējai bankai, pie kuras esat noformējis kredītu šobrīd.

Kādi ir papildu izdevumi?

Izdevumi, kas nav iekļauti cenā, ir sekojoši:

  • komisijas maksa par kredīta refinansēšanu,
  • bankas komisijas maksa par to, ka Jums tiek izsniegts kredīts,
  • notāra pakalpojumi,
  • Zemesgrāmatas valsts nodeva par otrās kārtas hipotēkas reģistrēšanu (ja pārkreditējat nekustamā īpašuma kredītu).

Ja apvienojat nekustamo īpašumu, tad var gadīties, ka Jums būs vajadzīgs arī jauns īpašuma novērtējums, kā arī tā apdrošināšana.