Kredīta apdrošināšana

Latvijas Republikas likumos, kas regulē finanšu darbību, noteikts, ka kredītu apdrošināšana ir apdrošināšana, kas paredz segt zaudējumus (pamatsummas apmērā, neietverot negūto peļņu, likumiskās un līgumiskās sankcijas) par darījumiem, kuros debitors saskaņā ar līguma nosacījumiem pilnīgi vai daļēji nav veicis norēķinus ar kreditoru. Saskaņā ar likumu, citējot var sacīt, ka kredīta apdrošināšana iespējama, iestājoties vispārējai maksātnespējai; neizpildot … Continue reading Kredīta apdrošināšana