Kas ir vērtspapīri

Lai gan pieejamas vairākas vērtspapīru definīcijas, pēc būtības vērtspapīri ir privāttiesību dokumenti, ar kuriem tiek veiktas darbības finanšu tirgos un kuri norāda uz kāda uzņēmuma vai privātpersonas pienākumiem un tiesībām pret citu uzņēmumu vai privātpersonu.

Vērtspapīrus izlaiž apgrozībā jeb emitē uzņēmumi, pašvaldības, valsts un Latvijas Banka ar mērķi piesaistīt ārējos finanšu līdzekļus, savukārt vērtspapīrus pērk privātpersonas un uzņēmumi, lai pavairotu savus brīvos līdzekļus. Vērtspapīru pirkšana un pārdošana notiek fondu biržā. Svarīgi būtu pieminēt, ka visi Latvijā publiskā apgrozībā laistie vērstpapīri neskatoties uz to nosaukumu nav pieejami papīra formā, bet gan iegrāmatojumu (reģistrētā) veidā speciāli tiem radītos vērtspapīru kontos.

Latvijā pastāv sekojoši vērtspapīru veidi:

Aizdevums

  • Akcijas – vērtspapīri, kas atkarībā no akciju kategorijas sniedz tiesības piedalīties uzņēmuma pārvaldē, saņemt dividendes jeb peļņas dalu, kas tiek izmaksāta vienu reizi gadā un likvidācijas kvotu, gadījumā, ja uzņēmums tiek likvidēts.
  • Obligācijas – vērtspapīri, kas to īpašniekam sniedz tiesības katru gadu, fiksētas procentu likmes apmērā saņemt garantētu ienākumu un pēc noteikta laika obligācijas nominālvērtību.
  • Vekseļi – vērstpapīri, kuru izrakstītājs apņemas samaksāt konkrētu naudas summu, konkrētai personai, iepriekš nosakot izmaksas termiņu.
  • Valsts parādzīmes – valsts aizņēmums, kas tiek noformēts obligāciju vai valsts kases vekseļa formā, un ir paredzēts valsts budžeta deficīta segšanai.
  • Privatizācijas sertifikāti – šos vērtspapīrus piešķīra, lai sniegtu iespēju valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem piedalīties valsts īpašumu privatizācijā.

Kāpēc iegādāties vērstpapīrus?

DarbsVērstpapīru iegāde ir lielisks veids, kā ieguldot savus brīvos līdzekļus, ļaut tiem pelnīt un gūt papildus ienākumus.

Valsts parādzīmes tiek uzskatītas par drošāko ieguldījumu veidu, taču lielāku peļņu un plašākas ieguldīšanas izvēles iespējas sniedz obligācijas, turklāt tās nodrošina jau iepriekš noteiktus un zināmas peļņas procentus, savukārt akcijas var iegādāties dažādu mērķu īstenošanai.

Akcijas var iegādāties ar mērķi saņemt dividendes. Iegādājoties akcijas ar šādu mērķi, jārēķinās ar to, ka lēmumu izmaksāt dividendes var pieņemt vienu reizi gadā un izmaksas jeb dividendes lielums atkarīgs no piederošo akciju daļu nominālvērtības, respektīvi jo vairāk akciju, jo lielāka dividende. Šis ir samērā drošs peļņas veids gadījumā, ja Jums pieder daudz akciju un ir spēcīgas balss tiesības akcionāru sapulcē, jo pastāv iespēja, ka akcionāri var nobalsot arī par dividenžu neizmaksāšanu.

Akcijas var iegādāties arī ar mērķi veikt spekulācijas ar tām jeb pirkt un pārdot akcijas, gūstot peļņu no to tirgus vērtību svārstībām. Šis ir visai riskants, taču ienesīgs peļņas veids. Lai pelnītu uz akciju tirgus vērtību svārstībām, ir jāprot prognozēt, kā mainīsies akciju kursi. Spekulācijas ar akcijām var veikt pats vai arī uzticēt savus līdzekļus kādam, kas ir šīs omas profesionālis, maksājot tam gūtās peļņas procentus.