Kas ir pensijas fondi

Latvijas pensiju sistēmā, kurā pastāv trīs pensiju līmeņi, fondēto pensiju shēmas pieejams 2. un 3. pensiju līmenī. 2. pensiju līmenī iemaksas pensiju fondos veic valsts, taču 3. līmenī to brīvprātīgi var darīt konkrētas personas darba devējs vai pati persona.

Iemaksājot naudu pensijas fondā, tiek veidots uzkrājums vecumdienām, turklāt iemaksātā nauda, tiek novirzīta Jūsu izvēlētam kapitāla pārvaldniekam (bankai, apdrošināšanas sabiedrībai, vai darba devējam, kas izveidojis fondu) un, atbilstoši izvēlētajam ieguldījumu plānos, ieguldītos finanšu un kapitāla tirgos, lai vairotu uzkrājuma apjomu. Šādā veidā tiek nodrošināts lielāks pensijas uzkrājums, līdz ar to arī lielāka pensija un pārtikušākas vecumdienas.

2. pensijas fonds

Lai gan 2. pensiju līmenī iemaksas fondos nodrošina valsts, Jums ir iespēja izvēlēties gan finanšu pārvaldnieku un fondu, gan arī ieguldījuma plānu, ar kura palīdzību tiks veidots pensijas uzkrājums. Ieguldījuma plānu iespējams mainīt ne biežāk, kā divas reizes gadā, turklāt nepieciešamības gadījumā, vienu reizi gadā iespējams mainīt arī finanšu pārvaldnieku.

Lai nodrošinātu sev pārtikušas vecumdienas un mūža nogali pavadītu darot lietas, kas patiešām patīk un sagādā prieku, vajadzētu apsvērt iespēju pievienoties kādam no 3. pensiju līmeņa fondiem un paralēli valsts garantētajai pensijai, veidot privāto uzkrājumu vecumdienām.

3. pensiju līmenī darbojas privātie pensiju fondi, kas iedalās:

  • Atklātajos pensiju fondos – fondi ko dibina bankas, dzīvības apdrošināšanas sabiedrības. Šajos fondos var iesaistīties un veikt iemaksas jebkura persona.
  • Slēgtajos pensiju fondos – fondi, kurus dibina darba devēji. Šajos fondos var iesaistīties konkrētas darbavietas darbinieki.

Katrs pensijas fonds izstrādā un saviem klientiem piedāvā pensiju plānus, pēc kuriem vadoties notiek iemaksu veikšana, naudas ieguldīšana finanšu un kapitāla tirgos, kā arī naudas uzkrājuma izmaksa. Ikviens pats var izvēlēties sev tīkamāko un izdevīgāko fondu, naudas pārvaldnieku un ieguldījumu plānu, turklāt ar laiku vajadzības gadījumā to ir iespējams mainīt. Iemaksas fondos varat veikt Jūs pats vai arī jebkura cita persona, piemēram, jūsu darba devējs, turklāt iemaksu veicējs, saņem ienākumu nodokļa daļēju atmaksu.

Privātajos pensiju fondos veiktos pensijas uzkrājumus var sākt saņemt sasniedzot jau 55 gadu vecumu, turklāt šie pensiju uzkrājumi atšķirībā no 2. Pensiju līmeņa uzkrājumiem ir mantojami.

Šobrīd Latvijā piedāvātie pensiju plāni galvenokārt atšķiras pēc valūtām kādas notiek ieguldījumu veikšana, ieguldījumu stratēģijas, komisijas un procentu maksām. Ikvienam ir iespēja piekļūt statistikai par to, kā konkrētajam finanšu pārvaldniekam ir veicies ar naudas ieguldīšanu un peļņas gūšanu un iegūt pārskatus par fondu finansiālas darbības rezultātiem, tādā veidā kontrolējot savas pensijas uzkrājuma pieaugumu un, vajadzības gadījumā, mainot uzkrājuma pārvaldnieku uz tādu, kura darbība finanšu un kapitāla tirgos noris veiksmīgāk.

Parūpējieties par savām vecumdienām jau šodien!