Kas ir Latvijas Komercbanku Asociācija?

Latvijas Komercbanku asociācija (LKA) ir biedrība, kurā apvienojusies lielākā daļa Latvijas banku, kā arī ārzemju banku filiāļu Latvijā. Tā dibināta 1992. gadā. LKA mērķis ir stiprināt Latvijas banku sistēmu un nodrošināt tās attīstību. Asociācijai pašlaik (2015. gada marts) ir 21 biedrs, kā arī trīs asociētie biedri. Asociācijas bankām ir spēcīgs vairākums Latvijas tirgū, un tikai pāris Latvijas banku nav LKA sastāvā.

Ar ko nodarbojas LKA?

LKA, kas dibināta ar pietiekami vispārīgu mērķi, tomēr nododas visnotaļ konkrētām darbībām. LKA mājaslapā regulāri tiek publicēta dažāda statistika, pati LKA regulāri sazinās ar medijiem ar publiku, un notiek vēl citas lietas. Pesimistiski izsakoties, LKA nodarbojas ar banku interešu lobēšanu un aizstāvību; optimisti savukārt teiktu, ka LKA veic vērtīgus sabiedrības izglītošanas un klientu apkalpošanas pakalpojumus. LKA pārstāv banku intereses lielā daļā Latvijas varas iestāžu, piemēram, KNAB, Rīgas Domē, FKTK padomē un citur. Starp lietām, ar ko nodarbojas LKA, var atrast sekojošo:

  • Banku statistikas publikācijas;
  • Klientu apmācība, piemēram, “finanšu pratības” kursi;
  • Klientu konsultācijas;
  • Pētījumi bar banku nozari, kā arī tās aktualitātēm;
  • Šķīrējtiesas un ombuda pakalpojumi;
  • Kopīgu projektu veidošana, kā arī dalība starptautiskos projektos;
  • Likumdošanas veidošana, iebildumi pret to, kā arī cita veida lobijs valstī;
  • Informācija par banku “ārpusfinanšu” aktivitātēm, piemēram, basketbola kausiem, konkursiem, kā arī daudzām citām ar naudu tikai attāli saistītām lietām.

Kāpēc LKA ir svarīga organizācija?

Lai gan būtu kārdinājums to uztvert vienkārši kā “banku arodbiedrību”, Latvijas Komercbanku asociācija ir ļoti svarīga organizācija Latvijas finansēm. Klienti iegūst no kopīgiem banku projektiem, piemēram, no starpbanku sadarbības drošības jautājumos, bezmaksas konsultācijām, patērētāju tiesību standartu ievērošanas, un nākotnē sagaidāmi ieguvumi no “labās prakses” hartas, kura regulēs LKA biedru attieksmi un darbu ar klientiem. Gan klienti, gan analītiķi iegūst no publicētās statistikas, kas ļauj labāk orientēties Latvijas banku sektorā.

Savukārt pašas bankas iegūst no tā, ka tiek pārstāvētas to kopīgās intereses, tiek veidota ciešāka sadarbība drošības jautājumos, kā arī notiek pieredzes apmaiņa, kas tiek veikta kursu un sanāksmju laikā. LKA kļūst īsti pamanāma tieši tad, kad tiek kādā veidā kaitēts banku interesēm. Piemēram, LKA bija ļoti aktīva, protestējot pret nolikto atslēgu principa ieviešanu, kā arī nu jau pavisam nesen – pret to, ka pakalpojumu sniegšana reģionos tiks nodrošināta, izmantojot pašu banku līdzekļus. Lai gan, no vienas puses, bankas darbojas arī klientu interesēs, šāds lobijs, protams, parāda, ka tās ļoti veikli var tikt pakārtotas pašu banku interesēm.

Runājot par LKA, jāpiemin arī asociācija ar visnotaļ līdzīgu akronīmu – LNKA. Tā ir Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija, kas savukārt pārstāv nebanku jeb ātros un patēriņa kredītus, kurus piedāvā uzņēmumi, kas nav komercbankas. Šīs asociācijas nepavisam nav vēlams sajaukt.