Kas ir investīcijas?

Jēdziens investīcijas bieži tiek minēts gan medijos, gan ekonomikas portālos un finanšu iestādēs, taču lielai sabiedrības daļai nemaz nav skaidrs, kas ir investīcijas un kā tās izpaužas.

Termins investīcijas ir diezgan plašs līdz ar to, to ir grūti definēt. Makroekonomikā par investīcijām uzskata visu to līdzekļu plūsmu, kas nav paredzēta patēriņam, taču uzņēmējdarbībā par investīcijām tiek uzskatīta kapitāla ieguldīšana, kas nodrošina peļņu vai kapitāla vērtības saglabāšanu. Vienkāršāk jēdzienu investīcijas varētu skaidrot, kā naudas vērtspapīru, īpašumu un citu lietu, kas izteiktas naudas izteiksmē, ieguldīšanu kāda konkrēta mērķa sasniegšanai. Par investīcijām sauc darījumus, kas tiek plānoti ilgtermiņā, īstermiņā veiktus darījumus naudas ieguvei sauc par spekulācijām.

Investīcijas var iedalīt atkarība no:

Finanses

  • Stratēģiskā mērķa – tiešās vai netiešās investīcijas,
  • Resursu piederības – Privātās vai jauktās un valsts vai ārvalstu investīcijas,
  • Ieguldījumu veida –finanšu vai reālās investīcijas.

Medijos parasti tiek runāts par investīcijām biznesam, taču investēt jeb ieguldīt iespējams arī; zeltā, akcijās, vērtslietās, izglītībā, fondos, nekustamajā īpašumā un daudz kur citur, iepriekš izvērtējot izvēlētā mērķa sasniegšanas iespējas un riskus.

Jāņem vērā, ka jebkurā investīciju darījumā pastāv risks, tāpēc pirms investīciju darījuma noslēgšanas ir jāizvērtē vai gūtais labums būs pietiekoši liels un atsvērs iespējamos riskus. Investīciju būtība slēpjas naudas ieguldīšanā ar mērķi saņemt vairāk naudas, līdz ar to pareizu investīciju gadījumā ieguldītā nauda pelna naudu un vairo Jūsu finansiālo labklājību.

Par investoru var kļūt gan miljonārs, gan vidusmēra Latvietis, kas daļu no saviem ikmēneša ienākumiem gatavs novirzīt investīcijām. Investējot kopējā investīciju fondā, kas var būt pensiju fonds, termiņnoguldījums, krājkonts vai jebkurš cits dalītais investīciju portfelis, ikviens var nopelnīt, neuzņemoties lielu risku. Lai gan šāda veida ieguldījumos peļņa būs vien daži procenti gadā, Jūs pavairosiet savus finanšu līdzekļus pats neveicot nekādas darbības un ne ar ko neriskējot. Parasti šos investīciju portfeļus pārvalda bankas vai citi finanšu uzņēmumi, kuros strādā pieredzējuši darbinieki ar atbilstošu izglītību un zināšanām finanšu jomā.

Gan Latvijā, gan ārzemēs arvien populārāka kļūst investīciju piesaiste no privātpersonām, līdz ar to arvien vairāk cilvēkiem tiek dota iespēja pavairot savus ienākumus, investējot brīvos līdzekļus.

Latvijā arvien populārākas kļūst privātpersonu investīcijas īstermiņa aizdevumiem, turklāt šāda veida investīcijām radītas vairākas platformas, kas nodrošina drošu vidi un operatīvu darījumu veikšanu. Tāpat investīcijas tiek piesaistītas dažādiem privātiem uzņēmējdarbības projektiem, kuros iespējams investēt, gan izmantojot speciālas šim mērķim radītas platformas, gan arī privāti sazinoties ar uzņēmēju un vienojoties par abpusēji izdevīgiem noteikumiem.

Lai investīcijas nestu peļņu, svarīgi atrast īsto vietu un objektu, kurā investēt. Ja vēlaties ieguldīt naudu, taču vēl nezināt, ka to darīt, izvēlaties kādu no drošajiem investīciju veidiem.