Kas ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) ir nodoklis, kas tiek piemērots ienākumiem. Pārsvarā iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir 23% no algota darba veikšanas, taču pastāv arī citas likmes, kas tiek piemērotas savādāk gūtiem ienākumiem. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir viens no svarīgākajiem nodokļiem valstī. Tā darbību regulē likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

Galvenās IIN piemērošanas likmes

Procenti

  • 23% – ienākumiem, kas gūti, veicot algotu darbu, kā arī pārējie ienākumi, kuru gūšanas veids nav specificēts likumā;
  • 15% – kapitāla pieauguma nodoklis;
  • 10% – ienākumi no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums;
  • 10% – mantas izīrēšana vai iznomāšana.

Nodokļa atvieglojumi

IIN ir vairāki atvieglojumi, kuri ir noteikti jau minētajā likumā. Galvenokārt tiek piemērots neapliekamais minimums, kā arī atvieglojumi par aizgādībā esošu personu. Jāņem vērā, ka ir arī citi IIN atvieglojumi, piemēram, attaisnotie medicīnas izdevumu atvieglojumi, kā arī interešu izglītības izdevumi bērniem (šie ir 215 eiro gadā, no kuriem iespējams atgūt 49 eiro).

  • Neapliekamais minimums – pašlaik noteiktais neapliekamais minimums ir 75 eiro, savukārt maksimālais neapliekamais minimums ir 100 eiro. Mazo algu saņēmēji no nākamā gada varēs atgūt 23% no neizmantotās neapliekamās summas, t.i., līdz 69 eiro gadā. Tā kā ticis ieviests diferencētais neapliekamais minimums, kurš 2020. gadā tiks samazināts līdz 0 eiro, valstī tiks mēģināts mazināt ekonomisko nevienlīdzību, jo mazāko algu saņēmējiem tiks nodrošināts lielāks maksimālais neapliekamais minimums, savukārt lielāko algu saņēmējiem tas tiks atņemts vispār. Tā kā veids, kā tas tiks aprēķināts, ir gana sarežģīts, iesakām iepazīties ar neapliekamā minimuma diferencēšanas principiem lvportals.lv rakstā.
  • Nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu cilvēku – nodokļa atvieglojums par katru apgādībā esošu cilvēku ir noteikts 175 eiro mēnesī. Apgādībā esoši cilvēki ir, piemēram, bērni, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, kā arī invaliditātes pensiju nesaņemoši cilvēki.
  • Pensionāriem, kuri saņem vecuma pensiju, neapliekamais minimums ir 235 eiro mēnesī.

Tāpat 2016. gadā ieviesti citi attaisnotie izdevumi – solidaritātes nodokļa nomaksā darbinieka daļas ieturētie ienākumi (10.5%), kā arī ziedojumi partijām. Šķiet, ka jaunie attaisnotie izdevumi par ziedojumiem partijām paredzēti, lai mudinātu iedzīvotājus aktīvāk piedalīties politiskajā darbībā.

Ar nodokli neapliekamie ienākumi

Tā kā IIN pēc būtības ir nodoklis, kas paredzēts, lai palielinātu valsts maciņu no nodokļiem par peļņu saimnieciskas darbības rezultātā, ienākumi, kas gūti bez mērķa gūt peļņu – var teikt, netīšām gūti ienākumi – netiek aplikti ar IIN. Tādi ir, piemēram, no azartspēlēm vai loterijām gūtie ienākumi, kā arī ienākumi no mantojuma. Tāpat netiek aplikts bēru pabalsts, ko izmaksā darbadevējs – ja vien tas nepārsniedz 213,43 eiro – kā arī daži citi ienākumi, kuri tāpat aprakstīti likumā.