Kas ir finanšu sankcijas?

Finanšu sankcijas ir viens no sankciju jeb soda veidiem, kuru var piemērot gan privātpersonām, gan juridiskām personām, kā arī valstiskā līmenī. Kā jau liecina pats nosaukums, finanšu sankcijas paredz sodīšanu ar dažādu finanšu apgrūtinājumu palīdzību.

Šobrīd, par uzskatāmāko piemēru finanšu sankcijām plašā, valstiskā mērogā varētu kalpot pēdējā gadā laikā plaši apspriestās ES sankcijas pret Krieviju un Krievijas atbildes sankcijas pret ES valstīm.

Iepriekš minētajā finanšu sankciju piemērā var vērot finanšu sankcijas trīs dažādos līmeņos

  • Finanšu sankcijas pret konkrētām privātpersonām – privātpersonu bankas kontu iesaldēšana un liegta pieeja finanšu līdzekļiem uz konkrētu laika periodu.
  • Finanšu sankcijas pret uzņēmumiem –finansējuma ierobežošana no konkrētiem finanšu tirgiem, eksporta iespēju ierobežošana u.c.
  • Finanšu sankcijas pret valsti – finanšu tirgu ierobežošana, investīciju ierobežošana un citas sankcijas.

Jāņem vērā, ka pret Krieviju noteiktās sankcijas ir jāievēro ikvienam ES piederīgajam, jeb ikvienam, kuram ir ES dalībvalsts izdota pase vai ES reģistrētam uzņēmumam.

Tieši finanšu sankcijas ir viens no iedarbīgākajiem sankciju veidiem, jo, skarot finanses, notiek ķēdes reakcija, un finanšu sankciju rezultātā aizsākas vairāki citi ierobežojoši procesi.

Ar, pret privātpersonām vērstām finanšu sankcijām, pastāv iespēja saskarties ikvienam. Sankcijas visbiežāk tiek vērstas pret parādniekiem, iesaldējot jeb bloķējot to bankas kontu un liedzot brīvi rīkoties ar esošajiem finanšu līdzekļiem. Tas nozīmē, ka no bloķētā bankas konta ik mēnesi ir atļauts izmantot vien noteiktu summu, kuru iespējams izņemt konkrētā bankā. Parasti bankas konta iesaldēšana notiek pēc tiesas sprieduma saņemšanas un tiesu izpildītāja rīkojuma.

Kā izvairīties no finanšu sankcijām?

Lai nesaskartos ar neaptīkamajām finanšu sankcijām un vienmēr būtu lietas kursā par parādsaistību esamību vai neesamību, būtu ieteicams regulāri (vismaz reizi pus gadā) pārbaudīt savu kredītvēsturi. Iekļūt parādnieku sarakstā, iespējams, pat viena piemirsta un neapmaksāta telefona rēķina dēļ.

Ziņas par savu kredītvēsturi varat iegūt kādā no kredītu reģistriem, turklāt ziņu pieprasījumus var iesniegt arī elektroniski. Ņemiet vērā kā ziņas par parādsaistībām un kredītvēsturi varat iegūt tikai par sevi.

Ja kredītvēsturē parādās ziņas par parādsaistībām, par kurām neesat zinājis, nekavējoties sazināties ar uzņēmumu vai privātpersonu, kurai esat parādā un mēģiniet situāciju atrisināt pēc iespējas ātrāk. Pastāv iespēja, ka uzņēmums ir kļūdījies vai arī Jums domātie paziņojumi nonākuši citā adresē tādā veidā Jūs nemaz nesasniedzot, tāpēc esot lietas kursā par savu kredītvēsturi, vienmēr visas situācijas spēsiet atrisināt laikus.

Finanšu sankcijas parasti nav beztermiņa process un netiek piemērotas uz visu mūžu. Tās tiek noteiktas uz konkrētu laika periodu vai līdz konkrēta mērķa sasniegšanai. Periodam beidzoties atsevišķos gadījumos tiek domāts par sankciju pagarināšanu, ja tas nepieciešams.