Kas ir banka

DokumentiBanka ir kredītiestāde, kas veic naudas, vērtspapīru un valūtas apgrozības operācijas, pārvalda norēķinus, noformē aizdevumus, pieņem noguldījumus un veic citas finanšu operācijas.

Lielākajā daļā attīstīto valstu, to starp arī Latvijā, ir divpakāpju banku sistēmas, kas sevī ietver pirmā un otrā līmeņa bankas. Šajā sistēmā pie pirmā līmeņa bankām pieskaita centrālā jeb emisijas bankas, taču pie otrā līmeņa bankām komercbankas, investīciju bankas, krājbankas, hipotēku bankas, krājaizdevu sabiedrības, pensiju fondus, apdrošināšanas kompānijas utt.

Latvijā emisijas banka ir Latvijas Banka, kuras uzdevumi ir:

 • Nodrošināt cenu stabilitāti valstī un īstenot monetāro politiku,
 • Emitēt nacionālo valūtu,
 • Noteikt valūtas kursu,
 • Ārējo aktīvu pārvaldīšana,
 • Noteikt apgrozībā laisto naudu un naudas rezerves.

Daudzās valstīs centrālā banka uzrauga komercbanku un kredītiestāžu darbību, taču Latvijā šo uzdevumu veic neatkarīga institūcija – Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Otrā līmeņa bankas jeb komercbankas un citas kredītiestādes veic tās finanšu operācijas, ar kurām lielākajai sabiedrības daļai arī sasitās banku un finanšu pakalpojumi.

Komercbankas nodrošina:

 • Kredītu izsniegšanu,
 • Norēķinu veikšanu,
 • Skaidras un bezskaidras naudas darījumus,
 • Dažādus finanšu starpnieka pakalpojumus,
 • Vērtspapīru noguldīšanu,
 • Naudas noguldījumus,
 • Spekulācijas ar valūtu,
 • Darbības ar akcijām utt.

Komercbankās, ikvienam ir iespēja izveidot savu bankas kontu, kuru iespējams izmantot dažādu finansiālu darījumu veikšanai, piemēram, bezskaidras naudas pārskaitījumu veikšanai, algas vai citu finansiālu līdzekļu saņemšanai, rēķinu nomaksai un vēl daudzām citām darbībām. Banka konts kādā no komercbankām Jūs identificē, kā konkrētās bankas klientu un ļauj izmantot tās sniegtos pakalpojumus.

Vienam cilvēkam vienlaicīgi var būt vairāki bankas konti vairākās bankās un tas var izmantot dažādu banku sniegtos pakalpojumus.

Komercbanka vai cita kredītiestāde sniedz iespēju ērti pārvaldīt finanses, gan gadījumos, kad jāveic vai jāsaņem naudas pārskaitījumi un jānogulda finansiālie līdzekļi, gan tad, kad nepieciešams aizdevums finansiālās stabilitātes uzlabošanai vai savu ieceru piepildīšanai.

Cilvēki var vērsties bankā ne tikai tad, kad ir nepieciešamība veikt lielākus naudas pārskaitījumus vai noformēt aizdevumu, banka piedāvā arī finanšu konsultācijas, kas ļauj labāk izprast Jūs finansiālo situāciju, nodrošina dažāda veida pensiju plānu izvēli, no kuriem atkarīgs vecumdienās pieejamās pensijas lielums, piedāvā valūtas maiņu, kā arī ļauj veikt uzkrājumus un noguldījumus. Bez iepriekš minētajiem pakalpojumiem bankās iespējams noformēt apdrošināšanu, saņemt Jums piemērotāko bezskaidras naudas maksāšanas līdzekli jeb bankas karti kā arī izvēlēties kādu citu no daudzajiem banku pakalpojumiem.

Lai gan centrālās jeb Latvijas Bankas un komercbanku funkcijas ir ļoti atšķirīgas, tās ir vienlīdz svarīgas, un bez to veiktajiem uzdevumiem un sniegtajiem pakalpojumiem nebūtu iedomājam mūsdienu cilvēka dzīve, kurā nauda ir kā galvenais un cilvēkiem saprotamākais maksāšanas līdzeklis.

Jūs varētu interesēt raksts par internetbanku: https://www.dabbler.lv/internetbanka.