Kā samazināt izmaksas

EURLai izmaksu samazināšana noritētu veiksmīgi, būtu jāsaprot, kāpēc nepieciešama šī taupīšana vai naudas krāšana, jo bezmērķīgai taupīšanai ātri vien zūd motivācija. Mērķi var būt visdažādākajiem un ne vienmēr tiem jābūt lieliem un grandioziem.

Vienkāršs veids, kā samazināt izmaksas, ir trīs soļu programma, kuru izpildot, būs skaidra gan šī brīža finansiālā situācija, gan rīcības plāns izmaksu samazināšanai.

Pirmais solis uz izmaksu samazināšanu ir savu ienākumu un izdevumu apzināšana jeb ikmēneša budžeta plānošana. Plānošanai var pieiet ļoti nopietni, vācot visus pirkumu čekus un veidojot ģimenes grāmatvedību, vai arī mazliet vaļīgāk, apskatot ienākumus un izdevumus internetbankas konta izrakstā un sagrupējot tos, piemēram, izdevumi par pārtiku, obligātie izdevumi, transporta izdevumi, bērna izdevumi, izdevumi izklaidēm un tamlīdzīgi.

Otrais solis ir atrast izmaksu veidus, kuros, jūsuprāt, tiek tērēts pārāk daudz naudas un pastāv iespēja šīs izmaksas samazināt. Saprotot par ko tiek tērēts vairāk, kā vajag, ir jāmeklē reālas iespējas šīs izmaksas samazināt. Ja pārāk daudz tiek tērēts, piemēram, par pārtiku, tad noteikti būtu jāpārdomā vai tiek apēsta visa nopirktā un sagatavotā pārtika, cik bieži dodaties iepirkties un cik daudz tiek pirktas liekas preces, bez kurām varētu iztikt. Izanalizējot atbildes uz iepriekš minētajiem jautājumiem meklējiet risinājumus, kas ļautu tērēt mazāk.

Trešais solis ir rīcība un sasniegto mērķu izvērtēšana, veidojot nākamā mēneša budžetu. Lai ietaupītu naudu, ir jāseko reālai rīcībai. Kad esat izpildījis iepriekš minētos soļus Jums noteikti ir skaidrs gan tas, kurā no izmaksu veidiem jūs vēlētos ietaupīt un kādas varētu būt taupīšanas un tēriņu samazināšanas metodes, trešajā solī ir laiks šīs metodes pielietot dzīvē un aplūkot pirmos rezultātus.

Šie trīs vienkāršie soļi uz izmaksu samazināšanu, nav nekāds jaunums un lielākā daļa no Jums, savu izmaksu samazināšanas veidu bija iztēlojusies līdzīgi, taču šo soļu mērķis ir atgādināt par veicamo darbību secību un iedvesmot uz tieši jums atbilstošākās izdevumu samazināšanas iespējas atrašanu. Patiesībā ietaupīt ir daudz vienkāršāk, nekā iepriekš varētu šķist.