IKP

Runājot par ekonomiku un tautsaimniecību, bieži vien tiek minēts jēdziens IKP jeb iekšzemes kopprodukts, kas ļauj novērtēt visas tautsaimniecības stāvokli un salīdzināt tās izaugsmi vai gluži pretēji kritumu.

IKP ir noteiktā laika periodā un noteiktā teritorijā radīto gala preču un gala pakalpojumu kopsumma naudas izteiksmē. Vienkāršāk IKP varētu skaidrot, kā naudas izteiksmē izteiktu viena gada laikā valsts tautsaimniecībā saražoto galaproduktu summu.

Kas veido iekšzemes kopproduktu?

Finanses

IKP tiek iekļautas tikai to preču un pakalpojumu vērtības, kas oficiāli piedalās pirmreizējā pirkšanas un pārdošanas procesā, tāpēc tajā netiek ieskaitītas preces vai darbi, kas radīti sevis paša labā, piemēram, izaudzēti dārzeņi savam patēriņam vai noadītas zeķes pašu valkāšanai, netiek ieskaitītas lietotas otrreiz pārdotas preces, kā arī ēnu ekonomikā saražotas preces.

Svarīgi ir pieminēt, ka IKP ieskaita tikai galapatēriņa preces, tas nozīmē, ka IKP tiks ieskaitīti, piemēram, saražotie milti, kurus, kā gala produktu iegādājamies veikalā, taču netiks ieskaitīti milti, kurus konditoreja iepērk kūku cepšanai, jo šajā gadījumi tie ir starpprodukts.

Kā izmantot no IKP iegūto informāciju?

Ziņa par IKP pieaugumu vai kritumu, kā arī pašreizējo IKP līmenī valstī, salīdzinot ar citām valstīm, savā labā var izmantot gan lieli un mazi uzņēmumi, gan arī valstis un to vadītāji. IKP pieaugums ļauj pievilināt investorus, kā arī norāda uz tautsaimniecības attīstību, tādā veidā veidojot valsts tēlu pasaulē.