Iedzīvotāju ienākumu nodoklis

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir viens no svarīgākajiem Latvijā piemērojamajiem nodokļiem, kas veido lielāko daļu no nodokļu ieņēmumiem valsts budžetā. Tas, cik daudzi cilvēki izvēlas maksāt vai gluži pretēji nemaksāt šo nodokli, nosaka valsts budžeta apjomu un nākamā gada attīstības iesējas. Protams, daudz vairāk cilvēku izvairītos no aplokšņu algām un labprātīgi veiktu ienākumu nodokļa maksājumus tad, ja uzskatāmi tiktu parādīts nodokļu izlietojums un saprotami izskaidrota nodokļu būtība.

Lai labāk saprastu par ko maksājam, iesākumā būtu jāsaprot, kas ir Iedzīvotāju ienākumu nodoklis.

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir nodoklis, ar kuru tiek aplikti fizisku peronu gūtie ienākumi. Šobrīd šī nodokļa likme ir 23% procenti, kas jāmaksā no mēneša apliekamajiem ienākumiem, jeb darba algas, no kuras atņemts valstī noteiktais, ar nodokli neapliekamais minimums un konkrēta naudas summa par katru apgādājamo.

Iedzīvotāja ienākumu nodoklis sastāv no:

  • Algas nodokļa,
  • Nodokļa no ienākumiem, kas radušies veicot saimniecisko darbību,
  • Nodokļa no kapitāla ienākumiem un kapitāla pieauguma,
  • Patentmaksas, ko maksā atsevišķās nozarēs strādājošie,
  • Mikrouzņēmuma nodokļa,
  • Sezonas laukstrādnieka ieņēmumu nodokļa.

Piemēram, ja strādājat kādā konkrētā uzņēmumā par sekretāru, Jūs ik mēnesi maksāsiet algas nodokli un pārējie, Ienākumu nodokli sastādošie nodokļi, uz jums neattieksies.

Daļu no samaksātā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa iespējams atgūt, izmantojot valstī noteiktās nodokļu atmaksas iespējas.

Pārmaksātos nodokļu var atgūt par taksācijas gada laikā veiktiem attaisnotajiem izdevumiem, kas ir ārstniecības izdevumi un izdevumi par izglītību. Nodokļu atvieglojumus var iegūt arī par saviem ģimenes locekļiem, piemēram, par bērniem vecākiem, laulāto personu un citiem. Nodokļu atvieglojumus saņem arī tie, kas izmanto privāto pensiju kontu jeb 3. pensiju līmeni, kas ļauj saņemt atpakaļ pārmaksātos nodokļus par iemaksām pensiju kontā.

Lai atgūtu daļu no samaksātā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, Valts ieņēmumu dienestam (VID) jāiesniedz aizpildīta „D” deklarācija un deklarācijas D4 pielikums, kuriem pievienoti čeki vai kvītis par ārstniecības pakalpojumiem vai mācību maksu. Šos dokumentus var iesniegt jebkurā no VID klientu apkalpošanas centriem vai arī elektroniski. Pārmaksu par iemaksām privātajā pensiju kontā jūsu vietā pieprasīs banka vai apdrošināšanas iestāde, kuru esat izvēlējies par konta apkalpotāju, līdz ar to, šos naudas summu varēsiet atgūt, bez liekām birokrātiskām procedūrām.

Ar katru gadu, iespēju atgūt nodokļus izmanto arvien lielāka daļa Latvijas iedzīvotāju – aptuveni 50%. Jāpiebilst gan, ka šāda iespēja tiek sniegta tikai tiem, kas strādā un turpina maksāt nodokļus.

Pastāv iespēja, ka tuvāko gadu laikā Latvijas nodokļu politikā notiks izmaiņas un nodokļu slogs tiks mazināts, taču, kamēr vēl viss ir pa vecam, ir svarīgi saprast, katra nodokļa nozīmi un būt lietas kursā par atvieglojumiem, kas pienākas ikvienam Iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātājam.