GPL

GPL jeb gada procentu likme ir svarīgs faktors, ko izpētīt, ja grasāties aizņemties kredītu. GPL ietver jūsu kredīta kopējās izmaksas, ieskaitot izmaksas par procentu maksājumiem un citas papildu summas, kas jums kā patērētājam jāmaksā saistībā ar šo kredītu.

Tātad neuzķerieties vien uz kreditoru saukļiem par mazām likmēm – lai gūtu kopainu, ir vērts aplūkot uzņēmuma piedāvāto GPL.

Kā aprēķina GPL?

Šī likme tiek aprēķināta, lai izteiktu ekvivalenci vesela gada periodā (12 mēneši) starp esošo aizdevumu un kopējo esošo atmaksas un izmaksu vērtību. Formula ir šāda:

Gada procentu likme (GPL)

Formulas atšifrējums:

X – gada procentu likme;

m – kredīta izmaksu kopējais skaits;

k – konkrētās kredīta izmaksas kārtas numurs, tātad 1 <= k <= m;

Ck – izmaksājamā kredīta k daļas apmērs;

tk – gados un gada daļās izteikts starplaiks starp pirmo kredīta izmaksas datumu un katras nākamās kredīta daļas izmaksas datumu, tātad t1=0;

m’ – atmaksas vai izmaksu maksājumu kopējais skaits;

l – konkrētā maksājuma vai izmaksu maksājuma kārtas numurs;

Dl – maksājuma vai izmaksu maksājuma summa;

sl – gados un gada daļās izteikts starplaiks starp pirmās kredīta izņemšanas datumu un katra kredīta atmaksas maksājuma vai izmaksu maksājuma datumu.

Kas tiek ņemts vērā, sastādot GPL?

Pirmkārt, ņem vērā nosacījumu, ka summas, ko maksā kreditors un kredīta ņēmējs, dažādos laikos var būt atšķirīgas un tikt maksātas dažādos laika intervālos.

Otrkārt, procentu likmi sāk aprēķināt ar pirmās kredīta daļas izmaksas dienas datumu.

Treškārt, rezultāts ir jāizsaka ar precizitāti vismaz vienu decimāldaļu aiz komata, noapaļojot, ja otrais cipars aiz komata ir vienāds vai lielāks par 5.

Kas netiek ņemts vērā, aprēķinot GPL?

Netiek ņemtas vērā divas lietas: maksājumi, ko jūs kā patērētājs maksājat par līgumā noteikto saistību neizpildi no patērētāja puses, un maksājumi, ko jūs maksājat, iegādājoties preci vai pakalpojumu. Otrajā gadījumā nav svarīgi tas, vai darījums notiek, izmantojot kredītu vai par tūlītēju samaksu. Izņēmums ir pirkuma cena.

Kur GPL tiek aprēķināta un norādīta?
  1. Pirmkārt, GPL ir obligāti jānorāda kreditēšanas līgumā.
  2. Otrkārt, tā ir jānorāda reklāmā, kura publicē iespēju kreditēt un norāda kādu skaitlisku informāciju par kredīta izmaksām (piem., procentu likme, ikmēneša maksājumi utt.).
  3. Treškārt, GPL ir jānorāda arī informācijā, kas sniedzama plašākai publikai, tātad patērētājam, pirms līguma noslēgšanas. Tāda informācija ir Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa, piemēram.
Vai uz ātrajiem kredītiem GPL attiecināma tieši tāpat?

Likums pieprasa norādīt GPL kā banku, tā nebanku kreditoriem, un protams, ka ātro kredītu GPL ir krietni vien augstāka, jo izrēķināta par 12 mēnešu periodu. Taču būtībā ātrais kredīts ir īstermiņa kredīts, kas tiek piedāvāts uz neilgu aizņemšanās posmu.

Tā kā formula tiek rēķināta pēc 12 mēnešu principa, tad, protams, GPL ātrajiem kredītiem ir lielāka, par ko arī kreditori tiek nosodīti, pieminot nelabvēlīgu kreditēšanas praksi, iedzīvojoties uz patērētāju labklājības rēķina. Taču ātrie kredīti strādā pēc cita principa – tiem jābūt ātri sasniedzamiem un uz īsa laika posmu. Tā kā tie tiek izvēlēti uz neilgu laika posmu, daudzi cilvēki neiebilst maksāt 10% un 20% likmi, piemēram, situācijā, kad jāaizņemas 150 eiro. Šādā gadījumā pēc mēneša būs jāatdod par 15 eiro vairāk (ja likme ir 10%). Daudziem cilvēkiem tas ir pieņemams variants.

Jāatzīmē, ka GPL pirmajiem ātrajiem kredītiem ir 0%, ja kreditors piedāvā bezprocentu likmi pirmajam aizņēmumam.