Gada pārskats

Finanšu statistikaGada pārskats ir uzņēmējdarbības dokuments un/vai ziņojums, kurā tiek apkopota uzņēmuma darbība, ienākumi, saistības, un citādā veidā atspoguļots finansiālais stāvoklis. Uzņēmumu gada pārskati ir noderīgi akcionāriem, tirgus analītiķiem, valsts institūcijām, kā arī darbiniekiem un investoriem.

Gada pārskata mērķis ir pārliecināt citus par uzņēmuma sekmīgumu. Latvijā uzņēmumu gada pārskatus visvienkāršāk aplūkot, izmantojot Lursoft.lv datubāzi. Gada pārskati ir jāveido saskaņā ar likumu, turklāt biržā esošām kompānijām tie jāpadara publiski, kā arī var tikt pieprasīti biežāk nekā reizi gadā.

Gada pārskatus jāveido kompānijām, kuru gada apgrozījums pārsniedz 300 000 eiro, taču noteikti uzņēmumi, kuru apgrozījums nepārsniedz 100 000 eiro, var sagatavot saīsināto gada pārskatu vai to vispār nesagatavot. Uz kredītiestādēm attiecas sevišķi strikti nosacījumi par gada pārskatu veidošanu, turklāt tos auditē centrālās bankas apstiprināts auditors. Tāpat daļas no tām ir jāpublicē Latvijas Vēstnesī.

To, kā sagatavojams gada pārskats, nosaka Gada pārskatu likums.

Kādu informāciju norāda gada pārskatā?

Visbiežāk gada pārskatā varēsit atrast šādu informāciju:

  • Informācija par uzņēmuma darbību, struktūru, vietu tirgū, utt.;
  • Grāmatvedībā izmantotie principi;
  • Dati par ienākumiem un izdevumiem;
  • Naudas plūsmas dati;
  • Vadītāja komentārs;
  • Apskats par uzņēmuma finansiālo situāciju.

Tā kā gada pārskats pēc būtības satur novecojušu informāciju, vai vismaz informāciju, kas nākamajā gadā vairs var nebūt patiesa, tajā noteikti iekļauti arī uzņēmuma darbības mērķi, jauni produkti, informācija par dividendēm, kā arī cita veida uz attīstības stratēģiju dati un teksta gabali. Protams, ka gada pārskatā tiek apvienoti arī sasniegtie mērķi un pēc iespējas samazināti nesasniegtie. Tāpat gada pārskatā būs iekļauti arī iepriekšējo gadu finansiālie rādītāji.

Gada pārskatiem var būt šaura vai plaša auditorija, un lielākās kompānijas, kā arī kompānijas, kas cenšas piesaistīt jaunus investorus vai akcionārus, gada pārskatu parasti izskaistina ar dažādiem grafikiem, kā arī cenšas uztaisīt pēc iespējas pārskatāmāku.