Finanšu sankcijas

Darbs, naudaFinanšu sankcijas ir atbilstoši starptautiskajām publiskajām tiesībām noteikti ierobežojoši pasākumi, kuri piemērojami attiecībās ar valsti vai attiecībā uz citu adresātu, ko noteikusi starptautiska organizācija vai valsts. Sankciju mērķis ir atjaunot mieru, drošību un tiesiskumu valstī, pret kuru veiktas sankcijas, tādējādi nevis sodot adresātu, bet stabilizējot situāciju un novēršot iespējamo situācijas pasliktināšanos. Finanšu sankcijas, ko nosaka ar Eiropas Savienības regulām, minēti fizisku personu un juridisku personu vārdi, uz ko attiecas līdzekļu iesaldēšanas pienākums. Ar ES saistītajām kredītiestādēm jāveic šo personu līdzekļu iesaldēšana, un visiem iesaistītajiem tirgus dalībniekiem aizliegts veikt jebkura veida operācijas ar finanšu līdzekļiem un instrumentiem, kas pieder tām personām, attiecībā uz kurām ir ieviesti finanšu ierobežojumi. Sankcijas ietekmē finansēšanu, apdrošināšanu, ieguldījumu veikšanu, starptautiskos maksājumus.

Par starptautisko regulu ieviešanu Latvijā atbildīga Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Tā rūpējas, lai bankas saņem nepieciešamo informāciju starptautisko finanšu sankciju īstenošanai. Banku galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai „melnajos sarakstos” minētās personas nesaņem nekādus finanšu pakalpojumus. Bankas neveic nekādus maksājumus, kuros iesaistītas šīs personas, kā arī pašiem klientiem jābūt piesardzīgiem un jāveic informācijas izpēte saistībā ar saviem darījumu partneriem. Piemēram, ir ieviestas sankcijas pret Krievijas un Krimas amatpersonām, kas apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Lai arī Latvijas bankās iesaldētās summas nav lielas, tomēr tādas pastāv.