Alga

Algas saņemšana nozīmē regulāru, pastāvīgu ienākumu ieplūšanu personīgajā budžetā. Ja alga tiek izmaksāta neregulāri, tad jāmeklē gadījuma darbi, kas veidotu cilvēka iztikas avotu. Algas saņemšana regulārā kārtībā apstiprina to, ka cilvēks strādā uzņēmumā pastāvīgā amatā, ir noslēdzis līgumu vai vienošanos par darba veikšanu un saņem par to samaksu. No 1. janvāra (01.01.2016.) ir noteikts jauns minimālās algas apmērs, kas ir 370,- EUR, ieskaitot sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Aizdevējs

Ja cilvēki nav apmierināti ar savu algas apmēru, ir iespēja runāt ar darba devēju vai vērsties arodbiedrībā, kas aizsargā strādājošo intereses. Nesens spilgts arodbiedrības darbības paraugs ir skolotāju streika organizēšana. Skolas tajā varēja piedalīties pēc izvēles, iepriekš paziņojot iesaistītajām pusēm – skolniekiem un skolēnu vecākiem – par streiku. Pasaulē streiko aviosabiedrību dispečeri, dzelzceļa darbinieki, lielu uzņēmumu strādnieki apvienojas un, bilstot pret pastāvošo darba kārtību vai darba stundu apmaksu, neiziet ierastajā darbā. Ja prasības tiek apmierinātas un darba alga palielināta, tiek panākta vienošanās par turpmāko darbu.

Darba algu neveido tikai maksa par nostrādātajām stundām. Daudzi darba devēji algas papildina ar dažādiem bonusiem – veselības apdrošināšanu, nodrošina fiziskās aktivitātes, apmaksā ceļu uz darbavietu, ēdināšanu. Arī darba likumdošana rūpējas par darba ņēmēju. Ikviens no mums, saņemot oficiālus ienākumus, maksā nodokļus, kas tiek izmantoti veselības aprūpes veicināšanai, lai gadījumos, kad nonākam slimnīcā vai saslimstam, nezaudētu iztikas avotu. Darba tiesiskās attiecības Latvijā regulē Latvijas Republikas Satversme, Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas, Darba likums un citi normatīvie akti, kā arī darba koplīgums un darba kārtības noteikumi. Jāņem vērā, ka šīs tiesiskās attiecības saprotamas un var sniegt palīdzību tikai tādā gadījumā, ja darba devēja un ņēmēja attiecības dibinātas uz līguma pamata. Jāsaprot, ka līgums ir galvenais nosacījums, lai abas puses varētu nepieciešamības gadījumā lūgt vai sagaidīt palīdzību no darba likumdošanas puses.

Interesanti fakti par algām pasaulē

Vislabāk apmaksāto darbu galvgalī kādā ASV pētījumā minēti anesteziologi, ķirurgi, ginekologi, ortodonti, patologi, neirologi, imunologi un urologi, kas saņem, aptuveni 232 000,- USD gadā. Eiropas vislabāk apmaksāto darbu vidū The Guardian min brokerus (128 000,- GBP), vecākos izpilddirektorus (122 000,- GBP), mārketinga direktorus (89 000,- GBP), gaisa transporta līdzekļu pilotus (87 000,- GBP), finanšu menedžerus un direktorus (82 000,- GBP), finanšu institūciju (banku, apdrošināšanas sabiedrību) menedžerus un direktorus (80 000,- GBP), ārstus (80 000,- GBP). Viszemāk apmaksātais darbs saskaņā ar laikraksta Independent datiem, ir oficiantiem, bārmeņiem, frizieriem (te gan jāpiebilst, ka šo arodu pratēji saņem arī dzeramnaudas), virtuves strādniekiem, apģērbu tīrīšanas kompānijās strādājošiem, apkopējiem un silīšu auklēm.

Latviešu darba tikums apdziedāts tautas dziesmās. Nauda nav darba augstākais piepildījums. Vajadzīga prasmīga rīcība, lai darba augļus ne vien nopelnītu, bet arī liktu lietā – nauda pelnītu naudu:

Nauda, nauda, daudz naudiņas

Bagātam tautiešam;

Vai naudiņas vien vajaga,

Vajag gudra padomiņa.

Arī senāk ļaudīm nav bijis svešs motivācijas trūkums. Ja kādam rodas šaubas, kā dēļ censties un pūlēties, vieduma apveltītie dod šādu padomu:

Vaicā kungi, vaicā kalpi,

Kam tā nauda lieti der?

Der tā nauda ēsti, dzerti,

Apģērbt daiļu augumiņu.

Čakli strādājot, tiek atvairītas sliktas domas, iegūst dinamisku dzīvi un atrod dzīves jēgu:

Gāju kultu, gāju maltu,

Es varītesnetaupīj’;

Tāpat guļ zem zemīti,

I varīti taupīdams.