Aizdevuma soda procenti

Lai gan, piesakoties aizdevumam, neviens nedomā, ka to nespēs atdot un būs jāsaskaras ar līgumā noteiktajām soda sankcijām, šāda situācija varētu rasties, tāpēc pirms aizdevuma noformēšanas noteikti vajadzētu pievērst uzmanību līgumā norādītajiem aizdevuma soda procentiem un citām soda sankcijām, kas tiek piemērotas kavētu maksājumu un parādsaistību gadījumā.

Parasti līgumsods ir 1% no pamatsummas, kas tiek piemērots par katru nokavētu dienu, taču aprēķinātais līgumsoda apmērs nedrīkst pārsniegt 100% no pamatparāda apmēra.

Neatmaksājot parādu, lietu parasti tiek nodota tiesā, un tad papildus parāda summai tiek iekasēti tiesu izpildītāja izdevumi, kas var ievērojami palielināt izmaksas.

Kā izvairīties no aizdevuma soda procentiem un parāda summas pieauguma?

Ja tuvojoties kredīta atmaksas termiņam saprotat, ka nespēsiet veikt maksājumu laikus, nekavējoties sazinieties ar aizdevēju un vienojaties par atmaksas termiņa pagarinājumu. Ātro kredītu gadījumā atmaksa termiņa pagarinājumu iespējams pieteikt internetā, par šo pakalpojumu iemaksājot nelielu naudas summu.

Ja esat nokavējis atmaksas termiņu un soda procenti jau sākuši krāties, neizvairieties no komunikācijas ar aizdevēju, vislabāk būs, ja pats izrādīsiet iniciatīvu atmaksāt parādsaistības un mēģināsies vienoties par to segšanas kārtību, kamēr vēl lieta nav nodota parādu piedziņas kompānijai vai tiesai. Saņemot parāda summas aprēķinu noteikti pārskatiet vai summa atbilst visiem likuma prasībā un nav par lielu. Ja rodas aizdomas, ka summa aprēķināta pārāk liela, nekavējoties ziņojiet par to aizdevējam un izsakiet savu neapmierinātību to pamatojot ar Latvijas Republikas likumdošanu un tajā noteiktajiem procentu normām, kuras iepriekš tika minētas tekstā.

Ja rodas aizdomas par krāpšanos, ikvienam ir tiesības rakstīt iesniegumu PTAC (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs). Paziņojot par šo lēmumu aizdevējam, tas varētu piekrist pārskatīt sodas naudas aprēķinu.

Lai nesaskartos ar krāpnieciskām darbībām no aizdevēju puses un arī kavētu maksājumu gadījumā saņemtu labu servisu kas atbilst likumdošanai, izvēlieties aizdevēju, kas reģistrējies Latvijas nebanku kredītu asociācijā vai arī tiek kontrolēts no Latvijas banku asociācijas puses.