3. pensiju līmenis

3. pensiju līmenis ir brīvprātīgas iemaksas banku pārvaldītos pensiju fondos. Tas būtībā ir replicēts 2. pensiju līmenis, tikai ar izmaiņu, ka tur ieguldīto summu iespējams izņemt pēc 55 gadu vecuma. 3. pensiju līmenī var ieguldīt līdz 10% no algas pirms nodokļiem, un no iemaksām 3. pensiju līmenī iespējams saņemt 23% atvieglojumu iedzīvotāju ienākuma nodoklim katru gadu.

3. pensiju līmeni ieviesa 1998. gadā, un to mēdz dēvēt arī par privāto brīvprātīgo pensiju shēmu. Pastāv privātie un atklātie pensiju fondi, no kuriem pirmie atšķiras ar to, ka tie ir darbadevēja dibināti fondi, kuros drīkst darboties tikai uzņēmuma darbinieki. Savukārt otros dibina un pārvalda komercbankas, un par to apkalpošanu jāmaksā. Pensiju fondos uzkrātie līdzekļi tiek ieguldīti dažādos vērtspapīros – galvenokārt akcijās un obligācijās, taču akcijās vairāk.

Cik ienesīgs ir 3. pensiju līmenis?

3. pensiju līmeņa ieguldījumu ienesīgums ir vidēji 5-6% gadā, vismaz vadoties pēc 2014. gada raksta portālā LSM. Tomēr vēsturiskais ienesīgums negarantē ienesīgumu nākotnē, tāpēc pensiju līmeņu ienesīgums var atšķirties katru gadu. Pensiju fondu vēsturisko ienesīgumu varat apskatīt katras bankas mājaslapā, un, protams, ieteicams būtu izvēlēties pensiju fondu ar stabilu peļņu. Pensiju līmeņu ienesīgumu apkopo arī Latvijas Komercbanku asociācija, un ar to var iepazīties šeit. Jāzina, ka 3. pensiju līmenī veiktās iemaksas negarantē valsts, atšķirībā no 2. pensiju līmeņa iemaksām.

Vai izdevīgi ieguldīt 3. pensiju līmenī?

Tā kā iemaksām piemēro vairākas komisijas, ieskaitot banku uzrauga komisiju, pašas bankas komisijas, kā arī gada apkalpošanas maksas, nodokļu atvieglojums nereti būs mazāks par šīm komisijām. 3. pensiju līmenī praktiski nav vērts ieguldīt jauniem cilvēkiem, jo komisija par jūsu līdzekļu apkalpošanu var iznākt daudz lielāka, nekā ieguvumi. Vadoties pēc aprēķina, ka ieguldījumu apkalpošanas maksa ir vidēji 2.5% gadā (var būt vairāk, bet diez vai mazāk), 25% ienākuma nodokļa atvieglojums pārsniegs komisiju summu tikai tad, ja 3. pensiju līmenis jums darbosies mazāk nekā 10 gadus.

Kā izņemt naudu no 3. pensiju līmeņa?

Izņemt naudu no 3. pensiju līmeņa var savā bankā, kad esat sasniedzis vismaz 55 gadu vecumu. Ienākumiem no 3. pensiju līmeņa tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, taču tikai tādā gadījumā, ja iemaksas fondā esat veicis jūs, nevis jūsu darbadevējs.